best drag and drop web page builder

ACTIVITEITEN

Jaarprogramma 2018.  


                                                                                                       

Het bestuur is verheugd u ook voor het komende jaar 2018 weer een uitgebreid programma te kunnen presenteren.
Hieronder de data van de activiteiten.

.
.
Woensdag 25-04-2018: Excursie naar de IJssellinie.
Woensdag  23-05-2018: Dagtocht.
Medio september, oktober: Excursie.
Woensdag 24-10-2018: Algemene ledenvergadering, met social & maaltijd.

In 2018 zijn er geen Luchtmachtdagen.

Voor al deze activiteiten ontvangt u per brief of e-mail nog nader bericht.

******************************************
Excursie naar de IJssellinie.

Op woensdag 25 april a.s. organiseert uw bestuur een Excursie naar de IJssellinie in Olst.
Wij starten bij de Hospitaalbunker, Haereweg 4, 8121 PJ Olst en bezoeken onder begeleiding van 
een gids, achtereen volgens: de Hospitaalbunker, de Commandobunker en het inlaatwerk.                       
De kosten voor deze excursie zijn € 7,00 per persoon. 
Wij gaan hier naar toe met eigen auto’s en om reiskosten te besparen, zullen wij als bestuur proberen
om gezamenlijk, die kant op te rijden, zodat wij de benzinekosten met elkaar kunnen delen.
Ons voorstel is, om vanaf het restaurant op Zuidkamp om 13:00 uur te vertrekken.            

Aanvang:
U wordt om 12:45 uur op de parkeerplaats bij het restaurant op Zuidkamp verwacht.
Wij vertrekken dan gezamenlijk om 13:00 uur naar Olst.
Om 14:00 uur beginnen wij met een kop koffie waarna de excursie begint met een bezoek aan de Hospitaalbunker. 
De Excursie zal 1,5 uur duren.

U kunt uw auto ter plaatse parkeren.

U kunt zich voor deze excursie opgeven door het overmaken van € 7,00 op rekening: NL31INGB0000350505 t.n.v. Contactgroep Postactieven Regio Twenthe te Enschede, o.v.v. Excursie de IJssellinie. 
Voor betalingen vanuit het buitenland, moet ook het BIC nr. worden vermeld: BIC nr.: INGBNL2A. 
De sluitingsdatum voor de inschrijving is vrijdag 30 maart.

Heeft u zich opgegeven en bent u verhinderd, dan kunt u zich afmelden bij dhr. Ab Haveman: 06-18044445 of ab.haveman@home.nl

***************************************************

Op woensdag 23 mei a.s., gaan wij naar Groesbeek, voor het maken van een mooie dagtocht en een bezoek aan het Nationaal Bevrijdings Museum, gevolgd door een mooie boottocht op de Waal. 

Het programma ziet er als volgt uit:

08:00 uur: Vertrek vanaf parkeerplaats oude Restaurant Zuidkamp.

08:00-10:00 uur: We rijden vanaf parkeerplaats Zuidkamp naar het Nationaal Bevrijdings Museum. Bij aankomst worden wij ontvangen met koffie/thee en gebak.

10:30 uur: Inleiding en film van de operatie Market Garden.

11:00-12:30 uur: Rondgang op eigen gelegenheid.

12:45-13:30 uur: Van Groesbeek rijden wij naar de Waalkade in Nijmegen.

13:30-15:30 uur: Wij gaan aan boord van de pannenkoekenboot en maken een 2 uur durende boottocht, waarbij u zoveel pannenkoeken mag eten als u lust. De drankjes aan boord zijn voor eigen rekening.

15:30-17:30 uur: Via een mooie route rijden wij naar Vrijland en zijn gast bij de CGPA Arnhem, alwaar wij gaan genieten van een uitgebreide rijsttafel.

18:00-20:00 uur: Uigebreide rijsttafel bij de CGPA Arnhem.

20:00-21:00 uur: Terugreis naar het Zuidkamp.


 U kunt zich inschrijven onder gelijktijdige betaling van € 55.00 per persoon op rekening NL31INGB0000350505 t.n.v. Contactgroep Postactieven Regio Twenthe te Enschede

 onder vermelding van: dagtocht 2018.  

Voor betalingen vanuit het buitenland, moet ook het BIC nr. worden vermeld: BIC nr.: INGBNL2A. De inschrijving sluit op maandag 14 mei.

 

Onze penningmeester Ab Haveman houdt deze inschrijvingen bij. Hebt u zich ingeschreven en u kunt door ziekte niet mee. Dan graag af melden bij Ab Haveman, telefoon 06-18044445 of per e-mail: ab.haveman@home.nlDenkt u aan de bijdrage voor 2018

. Graag in januari betalen. € 10,00 per persoon per jaar, met partner dus € 20,00. Let op: De bijdrage 2018 is met instemming van de leden, op de laatste ledenvergadering verhoogd van € 5,00 naar € 10,00 per persoon per jaar.
Storten op rekening: NL31INGB0000350505 t.n.v. Contactgroep Postactieven Regio Twenthe te Enschede, o.v.v. bijdrage 2018. Voor betalingen vanuit het buitenland, moet ook het BIC nr. worden vermeld:
BIC nr.: INGBNL2A.
Er zijn nog enkele leden, die de bijdrage van 2017 nog niet hebben betaald. Wij verzoeken deze leden om deze bijdrage alsnog te voldoen..

VOLLEYBALLEN
VOOR POSTACTIEVEN


Geachte leden,


Volleybal voor Postactieven

Wist u, dat er op maandag en vrijdagmorgen van 09:30-10:30 uur volleybal wordt gespeeld door Postactieven?
Ook u heeft de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.
De lokatie is de Brandweer kazerne in Enschede - Zuid.
Deelnemen is mogelijk voor leden van de CGPA regio Twenthe.

Informatie is te verkrijgen bij de heer A. Kluijtmans, telefoon: 06-22000123.