easy bootstrap website creator

ACTIVITEITEN

Jaarprogramma 2018.  

                                                                                                       

Het bestuur is verheugd u ook voor het komende jaar 2018 weer een uitgebreid programma te kunnen presenteren.
Hieronder de data van de activiteiten.

Woensdag 31-01-2018: Nieuwjaarssocial met maaltijd.
Woensdag 11-04-2018: Reünie & maaltijd.
Woensdag 25-04-2018: Excursie naar de IJssellinie.
Donderdag 24-05-2018: Dagtocht.
Medio september, oktober: Excursie.
Woensdag 24-10-2018: Algemene ledenvergadering, met social & maaltijd.

In 2018 zijn er geen Luchtmachtdagen.

Voor al deze activiteiten ontvangt u per brief of e-mail nog nader bericht.

******************************************

Nieuwjaarssocial met maaltijd op woensdag 31 januari 2018. 

De social begint om 15.00 uur in Speelpark de Hoge Boekel, Hoge Boekelerweg 410, 7532 RE Enschede.

De zaal is open om 14.30 uur. Wij verzoeken u deze tijd aan te houden.
Koffie is er vanaf 14.30 uur.
De maaltijd vangt aan om 17.15 uur.
Wij zullen weer gastvrij worden ontvangen door Aydin en Mustafa. 

U kunt zich voor deze social inschrijven door het overmaken van € 15,00 p.p. op rekening: NL31INGB0000350505 t.n.v. Contactgroep Postactieven Regio Twenthe te Enschede, o.v.v. Social 31 januari 2018. Voor betalingen vanuit het buitenland, moet ook het BIC nr. worden vermeld: BIC nr.: INGBNL2A. 
De sluitingsdatum voor de inschrijving is vrijdag 19 januari a.s. 

Om teleurstelling te voorkomen dient u zich aan deze datum te houden.
Dit betekent, dat het geld dan bij de penningmeester binnen moet zijn.
Ook zouden wij graag zien, dat leden in 2018 de bijdrage à € 10,00 per persoon per jaar in, januari betalen. De bijdrage/contributie is met instemming van de algemene vergadering op woensdag 1 november 2017 verhoogd naar € 10,00 p.p. per jaar.

Mocht u zich hebben opgegeven en u kunt door omstandigheden niet deelnemen, dan kunt u zich afmelden bij Ab Haveman tel. 06-18044445 of per mail ab.haveman@home.nl.
Hij houdt n.l. de deelnemerslijst bij. Let wel, wij moeten het aantal deelnemers één week van tevoren doorgeven, dus daarna moet er voor het opgegeven aantal betaald worden.

Op de social zullen wij weer gebruik maken van munten. Deze munten kunnen op de reünie weer worden gebruikt of na afloop weer worden ingewisseld.


***********************************************************


Denkt u aan de bijdrage voor 2018. Graag in januari betalen. € 10,00 per persoon per jaar, met partner dus € 20,00. Let op: De bijdrage 2018 is met instemming van de leden, op de laatste ledenvergadering verhoogd van € 5,00 naar € 10,00 per persoon per jaar.
Storten op rekening: NL31INGB0000350505 t.n.v. Contactgroep Postactieven Regio Twenthe te Enschede, o.v.v. bijdrage 2018. Voor betalingen vanuit het buitenland, moet ook het BIC nr. worden vermeld:
 BIC nr.: INGBNL2A. 
Er zijn nog enkele leden, die de bijdrage van 2017 nog niet hebben betaald. Wij verzoeken deze leden om deze bijdrage alsnog te voldoen. 
****************************************************************

    

Storten op rekening: NL31INGB0000350505  

t.n.v.  Contactgroep Postactieven Regio Twenthe te Enschede, o.v.v. bijdrage 2017.
Voor betalingen vanuit het buitenland, moet ook het BIC nr. worden vermeld:


VOLLEYBALLEN
VOOR POSTACTIEVEN


Geachte leden,


Volleybal voor Postactieven

Wist u, dat er op maandag en vrijdagmorgen van 09:30-10:30 uur volleybal wordt gespeeld door Postactieven?
Ook u heeft de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.
De lokatie is de Brandweer kazerne in Enschede - Zuid.
Deelnemen is mogelijk voor leden van de CGPA regio Twenthe.

Informatie is te verkrijgen bij de heer A. Kluijtmans, telefoon: 06-22000123.