easy offline site generator software

ACTIVITEITEN

Jaarprogramma 2019.  


Het bestuur is verheugd u ook voor het komende jaar 2019 weer een uitgebreid programma te kunnen presenteren.
Hieronder de data van de activiteiten.

.


Jaarlijkse algemene ledenvergadering

foto's op de foto paginaDenkt u aan de bijdrage voor 2019

. Graag in januari betalen. € 10,00 per persoon per jaar, met partner dus € 20,00. Let op: De bijdrage 2018 is met instemming van de leden, op de laatste ledenvergadering verhoogd van € 5,00 naar € 10,00 per persoon per jaar.
Storten op rekening: NL31INGB0000350505 t.n.v. Contactgroep Postactieven Regio Twenthe te Enschede, o.v.v. bijdrage 2019. Voor betalingen vanuit het buitenland, moet ook het BIC nr. worden vermeld:
BIC nr.: INGBNL2A.

Er zijn nog enkele leden, die de bijdrage van 2018 nog niet hebben betaald. Wij verzoeken deze leden om deze bijdrage alsnog te voldoen..

VOLLEYBALLEN
VOOR POSTACTIEVEN


Geachte leden,


Volleybal voor Postactieven

Wist u, dat er op maandag en vrijdagmorgen van 09:30-10:30 uur volleybal wordt gespeeld door Postactieven?
Ook u heeft de mogelijkheid om hieraan deel te nemen.
De lokatie is de Brandweer kazerne in Enschede - Zuid.
Deelnemen is mogelijk voor leden van de CGPA regio Twenthe.

Informatie is te verkrijgen bij de heer A. Kluijtmans, telefoon: 06-22000123.